អាជ្ញាធរ​ក្រុង​ដូន​កែវ​ ៖ ប្រើធ​ម៌ក្តៅ​វាយ​កំទេច​របង​ថ្ម ដែ​ល​ដាំ​រំលោភ​យក​ដី​បឹង​ អាស្រ័យ​ផល​របស់​រដ្ឋ​ – CEN