បញ្ចប់​យុទ្ធនា​ការលើក​ទី​៣ ពាក់ និង​ចែក​មួកសុវត្ថិភាព នៅ​ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ​ – CEN