ក្រុម​ប្រជាពលរដ្ឋ​ស្នើ​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ដែនដី ជួយ​ដោះស្រាយ​ទំនាស់​ដីធ្លី ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​ញូ​ញៀន យក​ដី​ទៅ​សាងសង់​ព្រលានយន្តហោះ តែ​មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី បញ្ជាក់ថា ការសាងសង់​ព្រលានយន្តហោះ មិនមាន​ផលប៉ះពាល់​ – CEN