ក្រោយ​អុីរ៉ង់​បាញ់​ទម្លាក់ដ្រូន​អាមេរិច លោក ដូ​ណា​ល់ ត្រាំ​និយាយថា អុីរ៉ង់កំពុង​បង្កើត​កំហុស​ដ៏​ធំ​ – CEN