ពលរដ្ឋ​ឡោមព័ទ្ធ​សមត្ថកិច្ច​ជាង​៣០​នាក់ ដោយ​ស្នើ​ដោះលែង​អ្នក​ដែល​ចាប់ខ្លួន ,​សមត្ថកិច្ច​ផ្ទុះអាវុធ​៥​គ្រាប់ ដើម្បី​រំដោះ​ខ្លួន​ – CEN