ជនសង្ស័យ ២ នាក់ ដឹក​ជ្រូក ៤ ក្បាល ពី​វៀតណាម កាត់​ព្រៃ​ត្រូវបាន​កម្លាំង​ចម្រុះ​ចាប់​ឃាត់ខ្លួន ប្រគល់​អោយ​មន្ត្រី​ជំនាញ​ពេទ្យសត្វ​ – CEN