អ្នក​តវ៉ា​ហុងកុង​រាប់ពាន់​នាក់​ឡោមព័ទ្ធ​ទីស្នាក់ការ​របស់​ប៉ូលីស​ – CEN