ប៉ូលិស​ភី​លី​ពី​ន ច្រឡំ​បាញ់​ស្លាប់​មនុស្ស ២​នាក់ ដោយ​ស្មានថា ពួកគេ​ជា​ខ្មាន់កាំភ្លើង​ – CEN