ស្ថានទូត​ចិន មាន​អារម្មណ៍​ក្ដុកក្ដួល​ជាខ្លាំង ហើយ​គាំទ្រ ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ​របស់​កម្ពុជា បើក​ការស៊ើបអង្កេត​តាមផ្លូវ​ច្បាប់ និង​មាន​វិធានការ​ទៅលើ​ជនល្មើស​ – CEN