ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី បញ្ចេញ​ឯកសារ​ដែល​បញ្ជាក់ថា ក្រសួង​បាន​ណែនាំ​លោក​យន់ មីន ចៅហ្វាយខេត្ត​ព្រះសីហនុ កុំ​ឲ្យ​បំពាន​អនុ​ក្រិ​ត្យ – CEN