អា​មេ​រិច​វាយប្រហារ​តាម​ប្រព័ន្ធ​អុីន​ធឺ​ណេត លើ​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​មី​ស៊ី​ល​អុីរ៉ង់ ដើម្បី​ឆ្លើយតប​ទៅ​នឹង​ការបាញ់​ទម្លាក់​យន្តហោះ​ដ្រូ​ន​របស់ខ្លួន​ – CEN