គណៈកម្មការ​រដ្ឋសភា ជួបប្រជុំ​ជាមួយ​ក្រសួង​កសិកម្ម ពិភាក្សា​គ្នា​លើ​សេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្ដីពី​ការអនុម័ត​យល់ព្រម ឱ្យ​កម្ពុជា​ចូល​ជា​សមាជិក នៃ​កិច្ចព្រមព្រៀង ស្ដី​ពី​វិធានការ​រដ្ឋ​ម្ចាស់​កំពង់ផែ​ – CEN