ចិន​ផ្ដល់​សម្ភារៈ​ដល់​កម្ពុជា ខណៈ​កម្ពុជា​មាន​ផ្ទៃ​ដី​រង​នូវ​ការ​គំរាម ពី​សំណល់​ជាតិ​ផ្ទុះ​ពី​សង្គ្រាម ប្រមាណ​ ២១៤៨ ​គីឡូម៉ែត្រ​ការ៉េ​ – CEN