ឃុំខ្លួន​ជនជាតិ​ចិន​៤​នាក់ ដែល​ជា​ម្ចាស់​អគារ ថៅកែ​ម៉ៅការ​សំណង់ ករណី​បាក់​អគារ​សង្កត់​មនុស្ស​ស្លាប់ និង​របួស​ – CEN