តុលាការ​ថៃ កាត់ទោស​ជន​ឆបោក​ម្នាក់ ឲ្យ​ជាប់គុក ១៣.២៧៥​ឆ្នាំ – CEN