យុវជន​ជាច្រើន​នាក់ ស្វែងយល់​ពី​តំបន់ការពារទេសភាព​បឹង​លំ​កុ​ដ​នៅក្នុង​ខេត្ត​រតនគីរី​ – CEN