ស៊ីម៉ាក់​ទទួល​ជំនួយ​ជាង​១៧​ម៉ឺន​ដុល្លារ ក្នុង​ការគាំទ្រ​សកម្មភាព​កណ្តុ​រហិត​មីន ដែល​ត្រូវ​ប្រតិ​ប​តិ្ត​ការ​បោសសំអាត​គ្រាប់មីន​ – CEN