វត្តមាន​របស់​នយោបាយ​ឈ្នះ​ឈ្នះ បានផ្តល់​លទ្ធភាព​ឱ្យ​កម្ពុជា ធ្វើការ​បង្រួបបង្រួម​ក​ម្លាំ​ង ដែល​បែកខ្ញែក ឱ្យ​ក្លាយជា​កម្លាំង​ជាតិ​តែមួយ ទទួលបាន​ការឯកភាព​ជាតិ​ពេញលេញ​ – CEN