ឃុំខ្លួន​មេខ្លោង​ម្នាក់​នៅ​ក្នុង​ពន្ធនាគារ​ខេត្ត​បាត់ដំបង កាប់បំផ្កាញ​ព្រៃឈើ​អភិរក្ស​សហគមន៍​ឃុំ​តា​គ្រាម​ – CEN