អង់គ្លេស​ផ្អាក​នាំចេញ​ឧស្ម័ន​បង្ហូរទឹកភ្នែក និង​គ្រាប់កាំភ្លើង​ជ័រ​ទៅ​ហុងកុង ទំនង​ព្រួយបារម្ភ​ថា​ប៉ូលិស​នឹង​ប្រើ​វា​ដើម្បី​បង្ក្រាប​ការតវ៉ា​ – CEN