លោក​វេជ្ជបណ្ឌិត ហេង សេង​ហ៊រ ធ្វើការ​នៅ​មន្ទីរពេទ្យបង្អែក​ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង ត្រូវ​សមត្ថកិច្ច​ចាប់ខ្លួន ករណី​ប៉ង​ចាប់រំលោភ​អ្នក​គ្រូពេទ្យ​ម្នាក់​ – CEN