តុលាការខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង ឃុំខ្លួន វេជ្ជបណ្ឌិត​ហេង សេង​ហ៊រ ដែល​ចាប់រំលោភ​គ្រូពេទ្យ​ឆ្មប​ម្នាក់​ – CEN