សិប្បកម្ម​ផលិត​ទឹក​ពិសា​ដប​ចំនួន​បី​ទីតាំង ក្នុង​ក្រុង​សែន​មនោ​រម្យ ដែល​គ្មាន​ច្បាប់​អនុញ្ញាត​ត្រឹមត្រូវ ត្រូវបាន​មន្ត្រី​ជំនាញ ចុះ​ផ្អាក​ដំណើរការ​បណ្តោះអាសន្ន​ – CEN