អភិបាលខេត្ត​ព្រះសីហនុ ចុះសួរសុខទុក្ខ និង​ជូន​ថវិកាដល់​ពលរដ្ឋ​រងគ្រោះ​បាក់​អគារ​សង្កត់​ នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​ – CEN