បណ្ឌិត សុខ ទូច​៖ ចិន​មក​វិនិយោគ​ដោយ​ប្រើប្រាស់​ថវិកា និង​សាងសង់​អគារ​ខ្ពស់ៗ​នៅលើ​ទឹកដី​កម្ពុជា គេ​មិន​អាច​លើក​ត្រឡប់​ទៅវិញ​បាន​នោះទេ​ – CEN