ទទួលស្គាល់​ជា​ផ្លូវការ សហគមន៍​តំបន់ការពារធម្មជាតិ​ចំនួន ១៩ ក្នុង​ដែន​ជម្រក​សត្វព្រៃ.​ព្រៃ​ឡង់​ – CEN