ផ្អាក​ចរាចរ​ឆ្លងកាត់​ស្ពាន​បេ​ឡេ ឆ្លងកាត់​ទន្លេសាប រយៈពេល​១៥​ថ្ងៃ​ – CEN