អាជ្ញាធរ​ខេត្ត​កំពង់​ឆ្នាំ​ង អំពាវនាវ​ដល់​អាជ្ញាធរ​និង​សមត្ថកិច្ចត្រូវ​បន្ត​ទប់ស្កាត់ បង្ក្រាប​បទល្មើស​គ្រឿងញៀន​អោយអស់​ក្នុង​មូលដ្ឋាន​ទទួលខុសត្រូវ​របស់​ខ្លួន​ – CEN