ដូ​ណា​ល់ ត្រាំ និង​ស៊ី ជីន​ពីង ព្រមព្រៀង​គ្នា​បន្ត​ការចរចា​បញ្ហា​ពាណិជ្ជកម្ម​ – CEN