យុវជន​ម្នាក់​រពឹសដៃ​ជាប់​ខ្នោះ ដោយ​យក​ដប​ជ័រ​មាន​សាំង​គប់​លើដំបូល​ផ្ទះ​គេ​បំណង​ដុតបំផ្លាញ​ – CEN