ឪពុកម្តាយ​រកស៊ី​ចិញ្ចឹម​ក្រពើ​លក់ កូនស្រី​អាយុ​ ២​ឆ្នាំ​ ធ្លាក់ចូល​អាង​ក្រ​ពើ សល់​តែ​លលា​ដ៏​ក្បាល – CEN