ប​ញ្ជ្រ​ប​មេត្រីភាព​បរិស្ថាន ក្រោម​ប្រធានបទ រួមគ្នា​ដើម្បី​មេត្រីភាព​បរិស្ថាន ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ក្នុង​ខេត្តពោធិ៍សាត់​ – CEN