អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុថ្មី ដឹកនាំមន្ត្រី​ចុះពិនិត្យ ឆ្នេរឯករាជ្យ ដើម្បីកែលម្អសោភ័ណភាព – CEN