រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួ​ងព័ត៌មាន បោះពាក្យសម្ដីទៅ កាសែត​មាតុភូមិថា អ្នកកាសែត​ទាំងអស់​ជាកូនចៅខ្ញុំ ចុះអ្នក​សរសេរ ជាក្រុម​តាមស៊ីផឹក​មែនឬទេ? – CEN