ឧកញ៉ា ទៀ វិចិត្រ បន្ត​ជួយឧបត្ថម្ភ​សម្លៀកបំពាក់ និង​សម្ភារៈប្រើប្រាស់​ចាំបាច់​ជូនប្រជា​ការពារ​ឃុំ​ទួល​ទទឹង​ – CEN