ក្រុមចោរ​ធ្វើ​សកម្មភាព​បំពុល​ឆ្កែ​ងាប់ ​៩​ក្បាល ​គាស់​សោ​បន្ទប់​លួច​យក​ម៉ូតូ​អស់​ ២​គ្រឿង – CEN