គ្រឿងញៀនប្រមូលពីខេត្តចំនួន​ ៥​​​ បានជិត​២​០០​គីឡូ​ ត្រូវ​​​ដុត​បំផ្លាញ​ – CEN