ឆេះផ្ទះនិ​ងតូបកា​ត់សក់ នៅផ្សារស្នួ​ល កាលពីវេលា​ទៀបភ្លឺ – CEN