ឆេះនាវា​មុជទឹក​ ស្រាវជ្រាវ​រុស្ស៊ីមួយគ្រឿ​ង បណ្តាល​ឲ្យស្លាប់បុគ្គ​លិក ១៤​នាក់ – CEN