ជប៉ុន​បញ្ជូន​គ្រូ​បង្គោល​បន្ថែម មក​បណ្ដុះបណ្ដាល​ជំនាញ ថែទាំ​មនុស្ស​ចាស់ នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​អភិវឌ្ឍ​ន៍ស​ង្គ​ម​ពោធិ៍​សែន​ជ័យ​ – CEN