បុរស​ម្នាក់​បើក​អេស្កាវ៉ាទ័រ​កាយ​ដីចំការ កិន​ចំ​មីនតោន បណ្តាល​ឲ្យ​ផ្ទុះ​ខូចខាត​អេស្កាវ៉ាទ័រ​ – CEN