ក្រសួងការពារជាតិ​ពុំដែល​បានស្នើ​ទៅ​អាមេរិក ដើម្បី​ជួសជុល​អគារ​មូលដ្ឋាន​កងទ័ពជើងទឹក​រាម​នោះទេ – CEN