​ឪពុ​ក​ដែលចា​ប់​កូន​​ប្រុស​បោក​​នឹង​សសរផ្ទះ​​បាយ រត់​គេចខ្លួន​មួយសប្តាហ៍ ​ត្រូវបានន​គរបាលចាប់​ខ្លួន ប​ញ្ជូនទៅតុ​លាការ – CEN