ស្ត្រីជនជា​តិជប៉ុន​ម្នាក់ប្រគល់វ​ត្ថុបុរាណ ​ជាង៨០មុ​ខ មកឱ្យកម្ពុជា​វិញ ដើម្បីឧ​ទ្ទិសដល់​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​ស្វាមីរបស់​លោកស្រី – CEN