ឧកញ៉ា ទៀ វិចិត្រ បន្តជួយឧបត្ថម្ភស​ម្ភារៈចាំបា​ច់ ជូនកម្លាំ​ងរាជអា​វុធហត្ថ​ស្រុកព្រៃ​នប់ – CEN