រាត្រី​ឆ្លង​ឆ្នាំ​សកល​ខេត្ត​កែប ផ្ទុះ​ឆេះ​កាំ​ជ្រួច របួស ៨​នាក់ ដែល​ត្រៀម​បាញ់​អបអរសាទរ​ពេល​ឆ្លង​ឆ្នាំ – CEN