ទៅ​ឃ្វាលក្របី​ផឹកស្រា​ស្រវឹង និង​ទ្រាំ​កំដៅថ្ងៃ​មិនបាន​ចុះ​មុជ​ទឹកស្រះ​លង់ទឹក​ស្លាប់​ទាំង​វ័យក្មេង – CEN