ពិព័រណ៍​ឧស្សាហកម្ម​ដ៏​ធំ​ ដែល​កើតឡើង​រយៈពេល ​២​ឆ្នាំ​ម្តង និង​ត្រឡប់​មកវិញ​ ​ក្នុង​ខែសីហា​នេះ – CEN