កូរ៉េខាងត្បូង​ចាប់បាន​កប៉ាល់​មួយគ្រឿង ​​ដោយ​លួច​ផ្គត់​ផ្គង់ប្រេង​ឲ្យ​កូរ៉េខាងជើង​ – CEN