ទីបំផុត បែក​ធ្លាយខេត្ត​ស្វាយរៀ​ងជាខេត្ត​ទី៣ ដែលមាន​វត្តមាន​ជំងឺប៉េស​ជ្រូកអាហ្វ្រិ​កហើយ​ – CEN